ASKERİ LİSELER

Askeri Liselerin İnternet Adresleri

Deniz Askeri Lisesi Kuleli Askeri Lisesi Işıklar Askeri Lisesi Maltepe Askeri Lisesi Bando Okulları Komutanlığı

 
askeriliselermaltepe ASKERİ LİSELERE BAŞVURU KOŞULLARI

a. Sosyal durum, ahlak ve karakter ile ilgili genel koşullar

      (1) Türk Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak,

(2) Nişanlı, evli, dul olmamak, herhangi bir kadınla nikahsız olarak birlikte yaşamamak,
(3) Kendisi, anne, baba ve kardeşlerinin;

(a) Tutum ve davranışları ile yasa dışı siyasi, yıkıcı, irticai, bölücü, ideolojik görüşleri
benimsememiş, bu gibi faaliyetlerde bulunmamış veya karışmamış olması,

(b) Toplumca ayıp sayılan ve toplumca uygun görülmeyen kazanç yollarında çalışmamış
ve halen çalışmamakta olması,

(c) Kusursuz bir ahlak ve karaktere sahip olması,

(ç) Dürüst bir yaşam düzeyinde olmaları ve yüz kızartıcı fiillerinin bulunmaması,
(d) Yapılacak arşiv araştırması ve güvenlik soruşturma sonucunda şüpheli yada sakıncalı
hallerinin bulunmaması.

(4) Kendisi, anne, baba ve kardeşleri dahil, taksirli suçlar hariç olmak üzere; affa veya zaman aşımına uğramış yahut para cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş, hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adli sicilden çıkartılmış olsa bile, bir cürümden hükümlü bulunmamak veya soruşturma altında olmamak.

(5) Okuduğu okullardan ahlak ve disiplin sebepleri ile çıkarılmamış olmak,

      (6) Okula karşı uygun nitelikte (dürüst bir yaşam düzeyinde, yüz kızartıcı fiilleri bulunmayan) sorumlu bir veli göstermek.

b. Sağlık ile ilgili genel koşullar :

      (1) T.S.K.Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinin T.S.K. Askeri Okullarına girecek öğrenci adaylarına ilişkin sağlık niteliklerine uygun olmak.

      (2) Vücut yapısı düzgün, her bakımdan sağlam ve fiziksel görünüşü kusursuz olmak (Göğüs kafesinde şekil bozukluğu bulunmamak, vücudunun herhangi bir yerinde dikkati çekecek ve göz estetiğini bozucu yara, yanık, leke, kellik, frengi ve cilt hastalığından iz bulunmamak, düztaban olmamak),

(3) Türkçe’yi kusursuz konuşmak (Dilinde kekemelik, pepemelik,pelteklik, tutukluk vb.olmamak),

      (4) Duymasında en ufak bir kusuru bulunmamak,

(5) Her ne derece olursa olsun gözlük, lens kullanmamak, gözünde şaşılık, renk körlüğü vb. hastalık bulunmamak.

      (6) Kalp, böbrek, karaciğer rahatsızlıkları ve tüberküloz geçirmemiş olmak,

      (7) Sevk edileceği askeri hastahaneden "ASKERİ ÖĞRENCİ OLUR" kaydını içeren sağlık raporu almak,

(8) Aile efradında frengi vb. bulaşıcı hastalık ve akıl hastalığı bulunmamak,

c. Öğrenim, Yaş, Boy ve Kilo ile İlgili Özel Koşullar :

      (1) Giriş yılında doğrudan mezun olmak (Mesleğe yönelik herhangi bir eğitim kurumunda okumamış olmak),

      (2) Herhangi bir nedenle askeri okullardan çıkmamış veya çıkarılmamış, sivil okullardan ise çıkarılmamış olmak,

     (3) Giriş yılında en çok 16 en az 13 yaşında olmak,

      (4) Giriş yılında yapılacak sınav, mülakat ve benzeri seçim işlemleri sonundaki puan sıralamasında, kontenjan içinde bulunmak,

(5) K.K.K.lığınca belirtilen boy ve kilo sınırları içinde olmak.

      (6) Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ilköğretim okullarından, sınavın yapıldığı yılın Haziran döneminde doğrudan mezun olmak (Öğretmenler Kurulu kararıyla geçenler ile son sınıfta 2 yıl okuyarak mezun olanların başvurusu geçersizdir),

      (7) Yurtdışındaki okul mezunları için (bu durumdaki adayların da sınavın yapıldığı yılın Haziran döneminde doğrudan mezun olmaları gerekmektedir.) bu okulların bir mesleğe yönelik olmadığını ve ilköğretim okullarıyla denkliğini belirten, Milli Eğitim Bakanlığınca onaylanmış belgeye sahip olmak (Bu belge yazılı sınav sonucunda K.K.K.lığı tarafından belirlenecek baraj puanı aşıldığı takdirde ikinci aşamaya gelirken getirilecektir.)

      (8) Okul bitirme derecesi (son beş yılın ortalaması) Askeri Liseler için en az 3,50, Astsubay Hazırlama Okulları için en az 3,00 olmak (Şehit ve vazife malulü subay/astsubay, uzman jandarma, uzman erbaş, erbaş ve er çocukları/öz kardeşleri ile muvazzaf veya emekli subay/astsubay çocuklarında belirtilen okul bitirme derecesi aranmaz. Bu adayların Haziran döneminde doğrudan mezun olmaları yeterlidir.)

     (9) Herhangi bir nedenle askeri okuldan çıkmamış veya çıkarılmamış, sivil okuldan çıkarılmamış olmak.

 

Askeri liselere Ocak ayında ÖSYM Sınav Merkezi Yöneticiliklerinden alınacak klavuz ile başvurular yapılmaktadır. Birinci seçim aşaması olan yazılı sınav ise Nisan ayında 13 ilde yapılmaktadır. Sınav sonuçları Mayıs ayının son haftasından itibaren adayların adreslerine gönderilmektedir. Sınav sonuçları ayrıca ÖSYM internet sayfasında da yayınlanmaktadır.

Öğrenci alımlarıyla ilgili daha ayrıntılı bilgi için lütfen yandaki başlıkları inceleyiniz.

 

            Askeri liselere öğrenci alım takvimi aşağıdaki gibidir:

S.NO                                                            FAALİYET

1                     Askeri Liseler Sınavı (ALS) için ÖSYM Sınav Merkezi Yöneticiliklerine başvuru işlemleri

2                                                  Askeri Liseler Sınavı (ALS)

3                                                   2 nci Seçim Aşaması

4                                          Asil ve yedek adayların Internetten ilanı

5                                            Asil ve yedek adayların gazeteden ilanı

6                                         Asil adayların kesin kayıt kabul işlemleri

7                                         Yedek adayların kesin kayıt kabul işlemleri

8                                                            İntibak eğitimi

Bu Yazı  Şu Ana Kadar   53   Kere Okundu

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*